Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Aktuality

21.12.2018

Plakát

Hospodářská činnost, folklór a gorolské řemeslo a umění

Ve čtvrtek 20.12.2018 proběhla v bystřickém MUZ-ICu vernisáž výstav: - Hospodářská činnost v oblasti Slezských Beskyd - Folklór Slezských Beskyd včera a dnes Fotografie najdete ve fotogalerii. Součástí byl i workshop na téma Gorolské řemeslo a umění. Večerem provázela Mgr. Irena Cichá, Ph.D., básník Karol Kurzysz a hudebník Otmar Kantor. K tanci a ke zpěvu zahrála kapela Bezmiana.

Detail

05.12.2018

Gorolská zábava

Gorolská zábava (workshop)

Dne 27.11.2018 probíhal v době od 13:30 do 15:30 v bystřickém MUZ-ICu workshop "Gorolská zábava". Lektorka: Monika Byrtus Momentky nadšených účastníček a účastníčků k zhlédnutí ve fotogalerii.

Detail

05.12.2018

Plakat

Gorolské tance (workshop)

Dne 19.11.2018 se v bystřickém MUZ-ICu konal workshop "Gorolské tance". Lektorka: Eva Nemec. Důkaz, že se děti náramně bavily, naleznete ve fotogalerii.

Detail

05.12.2018

Plakát

Ze života partnerů Bystřice a Brenné + Významné osobnosti ETS

Dne 18.10.2018 se v bystřickém MUZ-ICu uskutečnila vernisáž výstav "Ze života partnerů Bystřice a Brenné" a "Významné osobnosti Euroregionu Těšínské Slezsko". Úvodní slovo pronesla garantka obsahové části bystřického muzea paní Mgr. Irena Cichá, Ph.D. Součástí vernisáže byl i workshop "Gorolské nářečí" vedený panem Tadeuszem Filipczykem. Na gajdy zahrál a zazpíval pan Otmar Kantor. Více fotografií ve fotogalerii.

Detail


Slezské Beskydy - společné dědictví

logoJedná se o společný česko-polský projekt v rámci přeshraniční spolupráce, kde Gmina Brenna je vedoucím partnerem projektu a obec Bystřice a Středisko propagace kultury a sportu v Brenne jsou partnery projektu.

Cílem projektu je využití endogenního přírodního a kulturního potenciálu Slezských Beskyd, a to prostřednictví vytvoření společného turistického produktu založeného na komplementárním infrastrukturálním zázemí zpřístupňující dědictví regionu.

Specifickým cílem projektu je rozvoj přeshraničního trhu práce, zejména v oblasti cestovního ruchu, založeného na intenzivnějším cestovním ruchu, který je spojen se zprovozněním nového turistického produktu.

Díky realizaci projektu dojde k efektivnímu a rovnoměrnému využití přírodního a kulturního dědictví Slezských Beskyd. Prostřednictvím realizace aktivit projektu bude vytvořena přeshraniční infrastruktura, která má za cíl komplexní prezentaci nehmotného dědictví Slezských Beskyd. V rámci projektu vznikne Centrum dědictví Slezských Beskyd se dvěma pobočkami, které budou místem pro prezentaci dvou částí tematické expozice. V obou objektech také vzniknou Turistická informační centra, jejichž pracovníci budou disponovat jazykovými kompetencemi, které rovněž umožní obsluhu turistů z druhé strany hranice. Zmapování a shromáždění všech informací o turistických trasách, památkách naučných stezkách z obou stran hranice v jednom místě a jejich popis ve třech jazycích dodatečně umožní zajištění vysoké úrovně standardu obsluhy turistů bez ohledu na to, odkud přichází. Celý produkt získá společnou vizuální identitu, v souvislosti se kterou bude realizována komplexní celostátní propagační kampaň.

Díky komplexnímu přístupu k tvorbě přeshraničního turistického produktu vzroste návštěvnost regionu, což zvýší poptávku po službách cestovního ruchu na obou stranách hranice.

Oblast cestovního ruchu se na území Slezských Beskyd může, po obou jeho stranách, pochlubit poměrně velkou absorpční schopností v oblasti obsluhy cestovního ruchu. Zásadním problémem je sezónnost, která má podstatný vliv na snižování počtu lůžek v ubytovacích kapacitách v různých obdobích a na sezónnost navazujících služeb cestovního ruchu. Díky vytvoření společného produktu dojde k prodloužení turistické sezóny (celoroční infrastruktura zpřístupňující dědictví), k přilákání nových turistů, což jde ruku v ruce se vznikem nových, trvalých a stabilních pracovních míst v oblasti cestovního ruchu.

V rámci projektu budou realizovány komplexní aktivity zaměřující se na vytvoření atraktivního přeshraničního turistického produktu vybudovaného na základě dědictví Slezských Beskyd. Aktivity v projektu je možné seskupit do následujících kategorií:

  1. Aktivity, které mají za cíl zmapování, zdokumentování hmotného a nehmotného dědictví Slezských Beskyd a jeho popis.
  2. Infrastrukturální aktivity  vytvoření komplementární infrastruktury, která po celý rok zpřístupní dědictví Slezských Beskyd - Muzeum v Bystřici (CZ), prezentující hmotné dědictví (lidovou kulturu beskydských horalů, dědictví provázání polsko-českých míst Beskyd atp.) a „Przytulia - Beskydský dům bylin, který prezentuje (v historickém objektu) příklad dřevěné architektury, která je typická pro Beskydy) endogenní přírodní dědictví věnované beskydskému rostlinstvu, krajině atp. V obou expozicích bude věnováno speciální místo rituálům beskydských horalů, které jsou spojeny s ročními obdobími či využíváním přírodních motivů v tradiční kultuře.
  3. Vytvoření komplexního systému informací  v Bystřici a v Brenne v obou výstavních místnostech bude umístěno také Turistické informační centrum. V rámci aktivit projektu budou pracovníci obou TIC zaškoleni do jazyka souseda tak, aby byli schopni obsloužit turisty z druhé strany hranice. Informační centra budou také vybaveny sérií informačně-propagačních materiálů, které budou distribuovány v obou lokalitách.
  4. Propagační aktivity, které budou mít rovněž celostátní dosah, propagující turistický produkt Slezské Beskydy  společné dědictví.

 

Všechny realizované aktivity jsou připravovány a zaváděny společně.

Celkové předpokládané náklady projektu: 1.692.803,82 EUR

Termín ukončení projektu: 31.12.2018

Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

V současné době probíhají na obou stranách stavební práce a připravuje se výběr zhotovitele interiéru viz fotogalerie.

Fotogalerie

Hospodářská činnost v oblasti Slezských Beskyd + Folklór Slezských Beskyd včera a dnes

Hospodářská činnost v oblasti Slezských Beskyd + Folklór Slezských Beskyd včera a dnes

Vernisáž proběhla 20.12.2018. Výstava trvá do konce února 2019.

Gorolská zábava (workshop)

Gorolská zábava (workshop)

Wydóm sie czy ni? Łożyni sie tyn, ta, to? Bóg wiy!

Gorolské tance (workshop)

Gorolské tance (workshop)

Chałaupa sie trzónsła tak, dziw pucówka nie lotała popraskanymi łod skokanio szybami.

Kalendář akcí

20.12.2018 - 28.02.2019

folklor

Hospodářská činnost a folklór

Slezských Beskyd

Detail

LOGO