Nawigacja

Wybierz język

Zawartość

Aktualności

15.02.2019

Wieczór podróżnika z Radovanem Lipusem

Wieczór podróżnika z Radovanem Lipusem

MUZ-IC 14.12.2018 Szumne ślady czeskich architektów czyli O Izraelu w MUZ-ICu.

Detal

15.02.2019

Jazzowy wieczór z Wojciechem Konikiewiczem

Jazzowy wieczór z Wojciechem Konikiewiczem

MUZ-IC 14.2.2019. Walentyn w rytmie jazzu. Jak było, spójrz niżej.

Detal

15.02.2019

Z temnoty duše... světlo

Z temnoty duše... světlo

W środę 16.1.2019 przebiegła w MUZ-ICu projekcja filmu Z temnoty duše... světlo. Zdjęcia niżej.

Detal

21.12.2018

Plakát

Działalność gospodarcza, folklor i góralskie rzemiosło i sztuka

W czwartek 20.12.2018 odbył się w bystrzyckim MUZ-ICu wernisaż wystaw: - Działalność gospodarcza na obszarze Beskidu Śląskiego - Folkor Beskidu Śląskiego wczoraj i dziś W ramach wernisażu odbył się również workshop dotyczący góralskiego rzemiosła i sztuki. Wieczorem prowadziła Mgr. Irena Cichá, Ph.D., poeta Karol Kurzysz i muzyk Otmar Kantor. Do tańca i śpiewu zagrała kapela Bezmiana.

Detal


Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo

logoChodzi o  wspólny czesko-polski projekt w ramach Współpracy Transgranicznej, w krórym Gmina Brenna jest Partnerem Wiodącym a Gmina Bystrzyca i Ośrodek Promocji  Kultury i Sportu  Gminy Brenna są Partnerami projektu.

 

Celem projektu jest wykorzystanie endogenicznego potencjału przyrodniczego i kulturowego Beskidu Śląskiego poprzez stworzenie wspólnego produktu turystycznego w oparciu o komplementarne zaplecze infrastrukturalne udostępniającego dziedzictwo regionu.

Celem szczegółowym projektu jest rozwój transgranicznego rynku pracy, szczególnie w branży turystycznej, w oparciu o zwiększony ruch turystyczny związany z uruchomieniem nowego produktu turystycznego. 

Dzięki realizacji projektu dojdzie do efektywnego i zrównoważonego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego Beskidu Śląskiego. Poprzez realizację działań projektu zostanie stworzona transgraniczna infrastruktura mająca kompleksową prezentację materialnego dziedzictwa Beskidu Śląskiego. W ramach projektu powstanie Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego z dwoma oddziałami, które będą miejscem prezentacji dwuczęściowej ekspozycji tematycznej. W obu obiektach także powstaną punkty Informacji Turystycznej, których pracownicy zostaną wyposażeni w kompetencje językowe pozwalające na obsługę także turystów z drugiej strony granicy. Dodatkowo, dzięki zmapowaniu i zebraniu w jednym miejscu wszystkich informacji o szlakach turystycznych, ofercie turystycznej, zabytkach, ścieżkach dydaktycznych po obu stronach granicy i opisaniu ich w trzech językach, pozwoli to na zapewnienie wysokiej jakości standardu obsługi turystów bez względu na ich pochodzenie. Cały produkt otrzyma wspólną identyfikację wizualną w nawiązaniu, do której zostanie przeprowadzona kompleksowa ogólnokrajowa kampania promocyjna.

Dzięki kompleksowemu podejściu do tworzeni transgranicznego produktu turystycznego wzrośnie odwiedzalności regionu, co zwiększy zapotrzebowanie na usługi turystyczne po obu stronach granicy.

Branża turystyczna w obszarze Beskidu Śląskiego, po obu jego stronach, może się poszczycić całkiem sporą zdolnością absorpcyjną w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Zasadniczym problemem jest sezonowość mająca zasadniczy wpływ na okresowe zmniejszanie liczby łóżek w bazie noclegowej oraz sezonowość powiązanych usług turystycznych. Dzięki stworzeniu wspólnego produktu dojdzie do wydłużenia sezonu turystycznego (całoroczna infrastruktura udostępniająca dziedzictwo), przyciągnięcia nowych turystów, a co za tym idzie powstaną nowe, stałe i stabilne miejsca pracy w branży turystycznej.  

W ramach projektu zostaną podjęte kompleksowe działania zmierzające do stworzenia atrakcyjnego transgranicznego produktu turystycznego budowanego w oparciu o dziedzictwo Beskidu Śląskiego. Działania w projekcie można pogrupować na następujące kategorie:

1.            Działania mające na celu zmapowanie, udokumentowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa Beskidu Śląskiego oraz jego opisanie.

2.            Działania infrastrukturalne  stworzenie komplementarnej infrastruktury - całorocznej udostępniającej dziedzictwo Beskidu Śląskiego - Muzeum w Bystrzycy (CZ) prezentujące dziedzictwo materialne (kulturę ludową górali beskidzkich, dziedzictwo powiązań polsko-czeskich miejscowości Beskidu itp.) oraz Przytulia - Beskidzki Dom Zielin prezentujący (w zabytkowym obiekcie  - przykład drewnianej architektury typowej dla Beskidu) endogeniczne dziedzictwo przyrodnicze poświęcone beskidzkiej roślinności, krajobrazowi itp. Specjalne miejsce w obu ekspozycjach zostanie poświęcone obrzędowości górali beskidzkich związanej z cyklami pór roku lub wykorzystaniem motywów przyrodniczych w kulturze tradycyjnej.

3.            Stworzenie kompleksowego systemu informacji  w Bystrzycy i Brennej w obu obiektach wystawienniczych zostanie umieszczone także centrum informacji turystycznej. W ramach działań projektu pracownicy obu CIT zostaną przeszkoleni z języka sąsiada tak, aby byli w stanie obsłużyć turystów z drugiej strony granicy. Centra informacji zostaną także wyposażone w serię materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą dystrybuowane w obu lokalizacjach.

4.            Działania promocyjne, w tym także te o zasięgu ogólnokrajowym promującym produkt turystyczny Beskid Śląski  wspólne dziedzictwo.

Wszystkie realizowane działania są przygotowywane i wdrażane wspólnie.

 

Całkowite oczekiwane wydatki projektu: 1.692.803,82 EUR

Termin  ukończenia projektu: 31.12.2018

 

Projekt jest realizovany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Całkowite oczekiwane wydatki  projektu: 1.692.803,82 EUR

Termin  ukończenia projektu: 31.12.2018

Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Obecnie po obu stronach granice przebiegają roboty budowlane i przygotowywuje się przetarg na dostawcę wnętrz- zobacz galerię zdjęć.

 

 

 

Fotogalerie

Zabawa góralska (workshop)

Zabawa góralska (workshop)

Tańce góralskie (workshop)

Tańce góralskie (workshop)

Z życia partnerów Bystrzycy i Brennej + Osobowości EŚC

Z życia partnerów Bystrzycy i Brennej + Osobowości EŚC

Kalendář akcí

01.03.2019

Plakát

Rynce z Gorola

Wystawa fotografii Beaty (indi) Tyrny wraz z promocją książki Jarosława jot-Drużyckiego "Nie tylko GOROLSKI więcej niż ŚWIĘTO". Serdecznie zapraszamy!

Detal

20.12.2018 - 28.02.2019

Działalność gospodarcza / Folklor Beskidu Śląskiego

Działalność gospodarcza / Folklor Beskidu Śląskiego

Workshop: Góralskie rzemiosło i sztuka

Detal

logo